Akumulator in njegovo delovanje

Za akumulator je prvič večina med nami že slišala v osnovni šoli, ko smo se učili o tem, kako deluje. Gre za napravo, ki shranjuje elektriko, in sicer za prihodnjo rabo. Iz kemične reakcije se razvije napetost. Slednja nastane, ko se dva različna materiala potopita v elektrolit, raztopino vode in žveplove kisline.

Iz akumulatorja pa elektrika steče, ko se vzpostavi krogotok med negativnimi ter pozitivnimi terminali. To pa se v praksi zgodi, ko je kateri koli porabnik, ki potrebuje elektriko, povezan z napravo, ki ji torej rečemo akumulator. To je lahko na primer radio.

Svinčeno-kislinski akumulator deluje v nenehnem procesu praznjenja ter polnjenja

Večina med vami še vedno povsem ne razume dejstva, da svinčeno-kislinski akumulator deluje v neprestanem procesu polnjenja ter praznjenja. Ko je torej naprava povezana s porabnikom, ki za svoje delovanje potrebuje elektriko, teče tok iz akumulatorja. Posledično se prične prazniti. Ko pa tok priteka nazaj, torej v obratnem procesu, se akumulator polni in posledično obnavlja kemično razliko med ploščama.

Med praznjenjem naprave svinčene plošče med seboj postanejo bolj podobne, kislina je vse bolj šibka. Napetost pa pade. Eventualno se naprava tako zelo izprazni, da ne more več zaganjati elektrike v zadostni napetosti.

Kako ponovno napolnimo izpraznjeni akumulator

Ponovno se takšna naprava lahko napolni tako, da mu dovajamo električni tok. Ko je akumulator popolnoma napolnjen, se vzpostavi kemična razlika med ploščama. Naprava je tako pripravljena, da lahko deluje s polno močjo.

Gre torej za edinstveni proces izpraznitve in polnitve svinčeno-kislinskega akumulatorja. To pomeni, da je energijo mogoče izprazniti in jo vedno znova in spet napolniti. To se strokovno imenuje ciklična sposobnost naprave.

Kako veste, kateri akumulator je primeren za vaše vozilo

V navodilih za posamezno vozilo je navedeno, kakšna so navodila proizvajalca glede originalne opreme. V njih lahko najdete tudi podatek o tem, kakšen akumulator je ustrezen za vaš avtomobil.…

Continue Reading